VAD ÄR KULTURMARXISM; OM FRANKFURTSKOLAN

 

Många av de fascister och nazister man har stött på i olika diskussioner på nätet  brukar ondhöra sig över en sk "kulturmarxism" i Frankfurtskolans regi, men utan att kunna redogöra för vad som egentligen skulle antas vara så förkastligt med den? En av dem hävdade tom att "den skulle utgöra det gift varmed judarna skulle ha förpestat den europeiska civilisationen".

Nåväl. Häromdan hittade jag denna lilla sammanfattning bland det referensmaterial som ingick i den forskningsförberedande (=FFB)kurs i musikpedagogik som jag bevistade på 90-talet och som jag gärna skulle vilja dela med mig av till dem som liksom jag, glömt vad Frankfurtskolan rörde sig om. Det tar inte så lång tid att läsa igenom och utgör en bra sammanfattning.

Klippet är taget ur "Vår tids filosofi" redigerad av Poul Lübcke och tyvärr fattas sidorna 237, 239 och 240 och 241. Ska försöka leta rätt på dem dock.

10734047_1549821368581846_5185363825787539729_n
10487390_1549821555248494_6836686642529445802_n
10155162_1549821721915144_9041393599076868862_n
10155083_1549821611915155_4038241154402260737_n
10730926_1549822145248435_1276464995747103291_n
10784_1549822385248411_1986648112736013865_n
1800242_1549822601915056_5940056940748992210_n
10659237_1549822808581702_5189670605192238193_n
10649432_1549830778580905_1566670098233275831_n
ivar-arpi-skarmdump

Så blev Frankfurtskolan SvD-högerns nya hatobjekt

 

Konspirationen om de judiska teoretikerna är en gammal antisemitisk myt. Det borde ledarskribenter som Ivar Arpi vara medvetna om.

I en uppmärksammad ledare kontemplerar Svenska Dagbladets Ivar Arpi över det faktum att det blivit mer socialt stigmatiserande att komma ut som sverigedemokrat än som homosexuell. Hans slutsats är att det därmed blivit hög tid att ”göra motstånd mot den nya vänsterns intolerans”.

Riktigt hur motståndet ska organiseras, vilka lagar som eventuellt måste skrivas om och vilka Arpi ser som sina allierade i motståndskampen får vi inte veta. Men Arpi har en teori om vänstertoleransens framväxt och teoretiska rötter. Allt är Frankfurtskolans fel; han nämner särskilt Theodor Adorno och Herbert Marcuse.

Frankfurtskolan är benämningen på en samhällsteoretisk gruppering som formerades vid Institutet för socialforskning i Frankfurt under 1930-talet. Eftersom flertalet av forskarna hade judisk bakgrund tvingades de fly Tysklandefter Hitlers maktövertagande. I amerikansk exil var flera av de överlevande Frankfurtteoretikerna med om att utveckla den marxistiska filosofin, vilket innebar att den också öppnades mot andra idéströmningar som t.ex. psykoanalysen.

Hos den amerikanska ytterkantshöger har Frankfurtskolan utmålats som centrumet i en lömsk konspiration. De judiska marxisterna som flydde till USAförstörde den amerikanska kulturen och undergrävde den kristna moralen. I sin förlängning påstås detta ha gjort att judiska lobbygrupper nu kontrollerar den amerikanska Mellanösternpolitiken.

Frankfurtskolan sägs vara ansvarig för dagens dominerande »kulturmarxism«, »politiska korrekthet« och »mångkulturalism«, termer som överhuvudtaget inte förekommer i Frankfurtteoretikernas egna arbeten. Denna konspirationsteori är en typisk antisemitisk myt om hur mäktiga judar slår sönder den nationella enheten och förstör kulturen. Nu har teorin gått på export till Sverige.

Hösten 2014 ägnade den sverigedemokratiska nättidningen Samtiden en hel artikelserie om Frankfurtskolans närmast obegränsade inflytande över den svenska debatten. Artiklarna stödde sig främst på den amerikanske konservative debattören William S. Lind. I Anders Behring Breiviks omtalade kompendium, som hans terrorhandlingar syftade till att uppmärksamma, är de första femtio sidorna ett direkt plagiat av en antologi med texter som Lind skrivit eller redigerat.

Förre etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg skrev i våras en lång bloggpost – senare publicerad på nätsidan Exponerat – om hur den judiska Frankfurtskolan lyckats pådyvla den kristna civilisationen en skuld för Förintelsen och sjukdomsstämplat all antisemitism. Samma strategi om skuldbeläggande kunde sedan övertas av andra minoritetsgrupper och feminister. På sin blogg försvarade Arnstberg också den amerikanske utvecklingspsykologen och antisemitiske ideologen Kevin MacDonald. MacDonald driver tesen att Frankfurtskolan är ett exempel på judarnas »gruppevolutionära strategi«, där man med framgångsrik fortplantning, genetisk förädling och etnisk medvetenhet lyckats omforma den västerländska kulturen så att den gynnar det egna gruppintresset. MacDonald är en av den svenska nynazismens främsta ideologer. Det är mot denna bakgrund man ska förstå varför det på nazistiska hemsidor och kommentarfält jublats över att Arpi – som den förste inom »mainstreammedia« – lyckats »lösa gåtan« med den judiska konspirationen.

Arpi menar att vänstern varit bättre än högern på att demonisera sin motståndare. Nåja. Mitt syfte är emellertid inte att i så fall bättra på den statistiken genom att vänsterslentriansmässigt neo-fasciststämpla honom. För jag tror faktiskt inte att Arpi är antisemit eller att han skriver för att tillmötesgå en nynazistisk publik. Och självklart måste en borglig skribent få vara kritisk till marxistisk filosofi.

Men det är oroväckande att en ledarskribent på Svenska Dagbladet lånar teorier och retoriska figurer från dessa miljöer. För det är lätt att se vilken säck de här teorierna var i innan de hamnade i Arpis påse. Därför borde han redovisa sina källor och öppna sitt bibliotek. Därinne är luften nämligen väldigt unken.

Klas Gustavsson är sociolog och kulturkritiker

Publicerad i #1 2016 av Magasinet Arena. Vid citering, referera till Magasinet Arena. En prenumeration av tidningen kan tecknas här »